St. George

Senjačka 24 , 11000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 (11) 264 77 77

Fax: +381 (11) 265 34 41

Email: stgeorge_bgd@yahoo.com

Gotovi odevni predmeti

Telefon: +381 (11) 804 17 17

Konci i vunica za ručni rad

Telefon: +381 (11) 804 11 30

Predstavništvo
Srbija

Senjačka 24, 11000 Beograd

Telefon: +381 (11) 804 17 17

Fax: +381 (11) 804 06 40

Email: stgeorge_bgd@yahoo.com

Predstavništvo
Bosna i Hercegovina

V&S 13 Dobrinja, 71123 Istočno Sarajevo

Telefon: +387 (57) 31 74 14

Fax: +387 (57) 31 74 14

Email: -